Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 38, 39

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 38, 39 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết vào ô trống (theo mẫu)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

Viết số

Đọc số

110

Một trăm mười

 

Một trăm sáu mươi

120

 

170

 

 

Một trăm ba mươi

 

Một trăm tám mươi

140

 

190

 

 

Một trăm năm mươi

200

 

Phương pháp giải:

Viết và đọc các số tròn chục vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Viết số

Đọc số

Viết số

Đọc số

110

Một trăm mười

160

Một trăm sáu mươi

120

Một trăm hai mươi

170

Một trăm bảy mươi

130

Một trăm ba mươi

180

Một trăm tám mươi

140

Một trăm bốn mươi

190

Một trăm chín mươi 

150

Một trăm năm mươi

200

Hai trăm

Câu 6

Điền dấu (<,>,=) thích hợp vào chỗ chấm:

120 …. 130

140 …. 110

130 …. 130

130 …. 120

180 …. 190

130 …. 150

170 …. 170

140 …. 160

170 …. 180

 

Phương pháp giải:

So sánh các cặp số của từng hàng theo thứ tự từ trái sang phải, các chữ số hàng trăm đều bằng 1; chữ số hàng chục của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

120 < 130

140 > 110

130 = 130

130 > 120

180 < 190

130 < 150

170 = 170

140 < 160

170 < 180

 

Câu 7

Nối (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Nối cách đọc số có ba chữ số với cách viết của số đó, số có hàng chục là 0 thì em đọc bằng từ “linh”.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Viết các số: 104; 108; 102; 107 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ………

b) Từ lớn đến bé: ………

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 102 < 104 < 107 < 108 nên:

a) Thứ tự từ bé đến lớn là: 102; 104; 107; 108.

b) Thứ tự từ lớn đến bé là: 108; 107; 104; 102.

Vui học

Biển Chết nằm giữa Israel và Jordani. Nước Biển Chết mặn gấp 5 lần nước của phần lớn các đại dương nên cho tới nay chẳng có gì có thể sống lâu trong đó được) còn chúng ta khi đến bơi ở Biển Chết thì có thể dễ dàng nổi trên mặt nước. Phần lớn nước của các đại dương có độ mặn bằng một phần mấy độ mặn của Biển Chết?

Phương pháp giải:

Nếu số A gấp n lần số B thì số B bằng \(\dfrac{1}{n}\) lần số A.

Lời giải chi tiết:

  Nước Biển Chết mặn gấp 5 lần nước của phần lớn các đại dương nên phần lớn nước của các đại dương có độ mặn bằng \(\dfrac{1}{5}\) lần độ mặn của nước Biển Chết.

 HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 với lời giải chi tiết. Câu 4. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : Cho các số 150, 500...

close