Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 8. Giải bài toán : Đội một trồng được 245 cây, đội hai trồng được nhiều hơn ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Viết kết quả vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}60 + 40 =  \ldots \\30 + 40 =  \ldots \\60 - 50 =  \ldots \end{array}\)        \(\begin{array}{l}500 + 200 =  \ldots \\700 - 200 =  \ldots \\700 - 500 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}300 + 600 =  \ldots \\900 - 300 =  \ldots \\900 - 600 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

- Cộng, trừ các số tròn chục ta tính với các số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng của kết quả.

- Cộng, trừ các số tròn trăm ta tính với các số hàng trăm rồi viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng của kết quả.

Lời giải chi tiết:

60 + 40 = 100

30 + 40 = 70

60 – 50 = 10

500 + 200 = 700

700 – 200 = 500

700 – 500 = 200

300 + 600 = 900

900 – 300 = 600

900 – 600 = 300

 

Câu 6

Tính:

a) \(5:5 \times 4 =  \ldots \)

b) \(3 \times 1:3 =  \ldots \)

c) \(27:3 + 28 =  \ldots \)

d) \(24:3 - 5 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 5 : 5 × 4 = 1 × 4 = 4

b) 3 × 1 : 3 = 3 : 3 = 1

c) 27 : 3 + 28 = 9 + 28 = 37

d) 24 : 3 – 5 = 8 – 5 = 3

Câu 7

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}435 + 534\\361 + 226\\728 - 523\\679 - 162\end{array}\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng, trừ các chữ số cùng một hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{435}\\{534}\end{array}}}{{\,\,\,\,969}}\)                          \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{361}\\{226}\end{array}}}{{\,\,\,\,587}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{728}\\{523}\end{array}}}{{\,\,\,\,205}}\)                          \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{679}\\{162}\end{array}}}{{\,\,\,\,517}}\)

Câu 8

Giải bài toán: Đội một trồng được 245 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 34 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

Tìm số cây của đội 2 bằng cách lấy số cây đội 1 trồng được cộng với 34 cây.

Lời giải chi tiết:

Đội hai trồng được số cây là:

245 + 34 = 279 (cây)

Đáp số: 279 cây.

Vui học

Dưới đây là bảng thống kê thành tích của các vận động viên đạt Huy chương Vàng môn nhảy xa tại Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic từ năm 1992 đến 2008. Hãy đánh số lại bảng thành tích này từ cao đến thấp. Tô màu dòng có vận động viên đạt nhiều huy chương vàng nhất. Em hãy tìm hiểu xem hiện nay vận động viên nào đang giữ kỉ lục thế giới về môn nhảy xa.

Phương pháp giải:

- So sánh các thành tích đã cho trong bảng theo thứ tự từ lớn đến bé rồi đánh số theo thứ tự.

- Tìm vận động viên có thành tích nhảy xa lớn nhất.

-  Tìm vận động viên đạt nhiều huy chương vàng nhất và tô màu các dòng đó.

- Dùng các công cụ tìm kiếm trên Internet, sách báo hoặc hỏi bố mẹ... để biết vận động viên đang giữ kỉ lục thể giới về môn nhảy xa.

Lời giải chi tiết:

- Điền số vào bảng thành tích từ cao đến thấp.

- Hiện nay vận động viên đang giữ kỉ lục thế giới về môn nhảy xa tại Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic là Bob Beamon (890m).

- Tô màu dòng có tên vận động viên Carl Lewis (đạt được 4 huy chương vàng trong tất cả các kì Olympic)

Chú ý : Em biết không, Kangaroo là loài động vật có thể nhảy xa hơn bất kì loài vật nào khác. Chúng có thể nhảy xa tới 14m và cao 3m.

 HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 2. Điền dấu (>: <; =) thích hợp vào chỗ chấm ...

close