Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 53, 54, 55 - Tuần 16 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54, 55 - Tiết 2. Ngày, tháng. Thực hành xem lịch - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 a) Xem tờ lịch tháng 12 năm 2018

b) Đọc, viết vào ô trống (theo mẫu):

Đọc

Viết

Ngày một tháng mười hai

Ngày 1 tháng 12

 

Ngày 20 tháng 12

Ngày hai mươi hai tháng mười hai

 

 

Ngày 31 tháng 12

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

Đọc

Viết

Ngày một tháng mười hai

Ngày 1 tháng 12

Ngày hai mươi tháng mười hai

Ngày 20 tháng 12

Ngày hai mươi hai tháng mười hai

Ngày 22 tháng 12

Ngày ba mươi mốt tháng mười hai

Ngày 31 tháng 12

Câu 2

Xem tờ lịch tháng 12 năm 2018 ở bài 1 rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

 

a) Tháng 12 có ….. ngày

b) Ngày 22 tháng 12 là thứ …..

c) Ngày 25 tháng 12 là thứ …..

d) Ngày 31 tháng 12 là thứ …..

e) Trong tháng 12 năm 2018 có ….. ngày thứ bảy.

Đó là các ngày: 1; …..

g) Tuần này, thứ ba là ngày 4 tháng 12. Tuần sau, thứ ba là ngày …..

Phương pháp giải:

Xem tờ lịch tháng 12/2018 rồi trả lời các câu hỏi và điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

a) Tháng 12 có 31 ngày.

b) Ngày 22 tháng 12 là thứ bảy.

c) Ngày 25 tháng 12 là thứ ba.

d) Ngày 31 tháng 12 là thứ hai.

e) Trong tháng 12 năm 2018 có 5 ngày thứ bảy.

Đó là các ngày: 1; 8; 15; 22 và 29.

g) Tuần này, thứ ba ngày 4 tháng 12. Tuần sau, thứ ba là ngày 11 tháng 12.

Câu 3

Viết các ngày còn thiếu trong tháng 1 của tờ lịch dưới đây:

Phương pháp giải:

Liệt kê các ngày của tháng 1, chú ý tháng 1 có 31 ngày.

Giải chi tiết:

Câu 4

Xem tờ lịch tháng 1 ở bài 3 rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tháng 1 có ….. ngày.

b) Ngày 1 tháng 1 là ngày …..

c) Tháng 1 có ….. ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 1; …..

d) Thứ tư tuần này là ngày 11. Thứ tư tuần trước là ngày ….. Thứ tư tuần sau là ngày …..

Phương pháp giải:

Xem tờ lịch tháng 1 của bài trên rồi trả lời các câu hỏi và điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

a) Tháng 1 có 31 ngày.

b) Ngày 01 tháng 1 là ngày chủ nhật.

c) Tháng 1 có 5 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 1; 8; 15; 22; 29.

d) Thứ tư tuần này là ngày 11. Thứ tư tuần trước là ngày 04. Thứ tư tuần sau là ngày 18.

Vui học

Năm 2018, Hoàng học lớp 2, bạn tham dự cuộc thi viết thư UPU với chủ đề “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc? Trong lá thư dự thi, Hoàng tưởng tượng mình “xuyên không” đến 30 năm sau. Hỏi Hoàng đã tưởng tượng đến lúc mình bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải:

- Tìm tuổi của Hoàng vào năm 2018.

- Tìm tuổi của Hoàng sau 30 năm nữa.

Giải chi tiết:

Năm 2018 thì Hoàng 7 tuổi.

30 năm nữa, Hoàng có số tuổi là:

8 + 30 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi.

Em có biết: Viết thư Quốc tế UPU hay Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ là cuộc thi do “Liên minh Bưu chính Quốc tê (UPU)” phối hợp với “Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO)” và một số tổ chức chuyên môn khác của Liên Hợp Quốc tổ chức hằng năm, dành cho thiếu niên trên toàn thế giới. Mỗi năm cuộc thi có đại diện tham dự từ hơn 200 quốc gia trên thế  giới.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close