Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 44, 45 - Tuần 13 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 - Tiết 2. 54 – 18. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 a) Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp:

\(\begin{array}{l}15 - 5 =  \ldots \\15 - 6 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}15 - 7 =  \ldots \\15 - 8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}16 - 7 =  \ldots \\16 - 8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}16 - 9 =  \ldots \\18 - 9 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}17 - 8 =  \ldots \\17 - 9 =  \ldots \end{array}\)

 

b) Đặt tính rồi tính:

54 - 28 74 - 46
70 - 44 53 - 37

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép trừ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

    Tính: Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

a)

15 – 5 = 10

15 – 6 = 9

15 – 7 = 8

15 – 8 = 7

16 – 7 = 9

16 – 8 = 8

16 – 9 = 7

18 – 9 = 9

17 – 8 = 9

17 – 9 = 8.

 

b)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{54}\\{28}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,26}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{74}\\{46}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,28}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{70}\\{44}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,26}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{53}\\{37}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,16}}\)

Câu 2

Câu 2. Tìm \(x:\)

\(38 + x = 54\)

\(x - 17 = 47\)

\(x + 26 = 60\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x - 17 = 47\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 47 + 17\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 64\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x + 26 = 60\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 60 - 26\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 34\end{array}\)

\(\begin{array}{l}38 + x = 54\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 54 - 38\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 16\end{array}\) 

Câu 3

Vẽ hình theo mẫu:

Phương pháp giải:

Nối các điểm đã cho để tạo thành hình tam giác mẫu.

Giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Có 44kg gạo tẻ, số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 18kg. Hỏi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số ki-lô-gam gạo nếp ta lấy số ki-lô-gam gạo tẻ trừ đi 18kg.

Giải chi tiết:

Có số ki-lô-gam gạo nếp là:

44 – 18 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg.

Vui học

Trước đây gấu Pooh nặng hơn hổ Tigger 32 kg. Tuy nhiên, do các con vật trong khu rừng trăm mẫu đều thấy chóng mặt với cách di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng của hổ Tigger nên nó quyết định sẽ đi lại nhẹ nhàng, chậm rãi. Sau hơn 1 tuần như vậy thì hổ Tigger bỗng bị tăng lên 5 cân trong khi cân nặng của gấu Pooh không thay đổi. Em hãy cho biết lúc này gấu Pooh nặng hơn hổ Tigger bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số ki-lô-gam gấu Pooh nặng hơn hổ Tiger thì ta lấy 32kg bớt đi số ki-lô-gam mà hổ Tiger vừa tăng lên.

Giải chi tiết:

  Lúc này gấu Pooh nặng hơn hổ Tiger số ki-lô-gam là:

32 – 5 = 27 (kg)

Đáp số: 27kg.

HocTot.Nam.Name.Vn

close