Hoạt động 7 trang 33 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp cho mỗi nội dung

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp cho mỗi nội dung.

Phương pháp giải: HS làm theo hướng dẫn đánh giá của GV.

Lời giải chi tiết:

 

2

Đề xuất những nội dung em cần tiếp tục rèn luyện.

Phương pháp giải: Đề xuất những nội dung em cần tiếp tục rèn luyện.

Lời giải chi tiết:

Bản thân cần rèn luyện thêm về: cách xây dựng và giữ gìn tình bạn; cách chống bắt nạt học đường; cách tự chủ trong các mối quan hệ trên mạng xã hội; cách góp phần giữ gìn truyền thống nhà trường.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close