Hoạt động 5 trang 58 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Kể tên những hoạt động của Đoàn thanh niên Đảng cộng sản Hồ Chí Minh, Đọi thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để phòng và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Kể tên những hoạt động của Đoàn thanh niên Đảng cộng sản Hồ Chí Minh, Đọi thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để phòng và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để kể tên những hoạt động của Đoàn thanh niên Đảng cộng sản Hồ Chí Minh, Đọi thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để phòng và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.

Lời giải chi tiết:

- Kêu gọi quyên góp ủng hộ.

- Huy động người dân và những thanh niên trong đội để đi giúp đỡ khắc phục hậu quả của thiên tai.

Câu 2

Tham gia hoạt động do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tham gia hoạt động do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Lời giải chi tiết:

- Cuộc thi “Đại sứ học đường trong đề phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

+ Mục tiêu: Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến đề phòng thiên tai, giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai, nâng cao ý thức, thực hiện tuyên truyền đến mọi người.

+ Hình thức dự thi: Bài viết, sáng tác truyện, thơ, vẽ tranh, bộ sưu tập ảnh,…

3

Chia sẻ cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động giáo dục theo chủ đề.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động giáo dục theo chủ đề.

Lời giải chi tiết:

- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện.

- Kết quả đạt được.

- Chia sẻ cảm xúc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close