Hoạt động 1 trang 15 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chỉ ra những trách nhiệm của bản thân mà em cần phải thực hiện

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chỉ ra những trách nhiệm của bản thân mà em cần phải thực hiện.

Phương pháp giải: Nêu ra những trách nhiệm của bản thân cần thực hiện thông qua những hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Trách nhiệm với bản thân.

- Trách nhiệm với mọi người xung quanh.

- Trách nhiệm trong các hoạt động.

2

Trao đổi về những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm của bản thân.

Phương pháp giải: Bằng trải nghiệm của bản thân để nêu một số việc đã làm để thể hiện trách nhiệm của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Tự chăm sóc sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Quan tâm, chăm sóc người thân, giúp đỡ những người xung quanh, tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng,…

- Hoan thành đúng hạn công việc được giao, thực hiện cam kết đề ra,…

3

Chia sẻ cảm xúc của em và mọi người khi em thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân.

Phương pháp giải: Bằng trải nghiệm của bản thân để chia sẻ cảm xúc của em và mọi người khi em thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân.

Lời giải chi tiết:                                

- Cảm xúc của em: thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc,…

- Cảm xúc của người thân: tự hào, tin tưởng,…

- Cảm xúc của những người xung quanh: lạc quan, yêu cuộc sống,…

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close