Hoạt động 1 trang 45 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện mà em có thể tham gia.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện mà em có thể tham gia.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện mà em có thể tham gia.

Lời giải chi tiết:

- Chăm sóc người già neo đơn.

- Quyên góp ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Dạy học cho trẻ em nghèo ở khu vực mình ở hoặc ở vùng cao....

2

Xây dựng một kế hoạch hoạt động thiện nguyện phù hợp.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng một kế hoạch hoạt động thiện nguyện phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc người già neo đơn

Mục tiêu

Chăm sóc người già neo đơn tại địa phương.

Biện pháp thực hiện

- Trò chuyện, thăm hỏi.

- Trào quà.

- Chăm sóc, quét dọn nhà cửa.

Thời gian thực hiện

Ngày cuối tuần.

Người thực hiện

Các bạn học sinh tham gia tình nguyện.

3

Thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện và chia sẻ kết quả.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện và chia sẻ kết quả.

Lời giải chi tiết:

- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện.

- Kết quả đạt được.

- Chia sẻ cảm xúc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close