Hoạt động 1 trang 70, 71 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Thảo luận về các câu hỏi khảo sát hứng thú nghề nghiệp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Thảo luận về các câu hỏi khảo sát hứng thú nghề nghiệp.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thảo luận về các câu hỏi khảo sát hứng thú nghề nghiệp.

Lời giải chi tiết:

- Bạn có thế chia sẻ về nghề nghiệp mà bạn yêu thích nhất không?

- Nếu được chọn ba nghề yêu thích nhất, bạn sẽ chọn nghề nào?

- Bạn thích làm việc với máy móc hay tương tác với con người trong quá trình làm việc?

- Bạn thích làm việc ở công trường xây dựng, nhà xưởng, văn phòng hay ngoài thiên nhiên?

2

Xác định phương pháp khảo sát.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xác định phương pháp khảo sát.

Lời giải chi tiết:

- Phỏng vấn.

- Bảng hỏi trên google.

- Phiếu hỏi.

3

Lựa chọn hình thức khảo sát.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để lựa chọn hình thức khảo sát.

Lời giải chi tiết:              

- Khảo sát trực tiếp: chuẩn bị bảng hỏi, sổ ghi chép, thiết bị ghi âm.

- Khảo sát trực tuyến: chuẩn bị phiếu khảo sát trên các phần mềm.

4

Xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát.

Lời giải chi tiết:   

- Xác định đối tượng học sinh khảo sát.

- Xác định thời gian thực hiện khảo sát.

- Thực hiện khảo sát với công cụ đã thiết kế và hình thức đã lựa chọn.

5

Chia sẻ kết quả khảo sát về hứng thú nghề nghiệp của học sinh trong trường.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ kết quả khảo sát về hứng thú nghề nghiệp của học sinh trong trường.

Lời giải chi tiết:              

- Nhóm nghề mà học sinh hứng thú.

- Hoạt động nghề nghiệp và môi trường làm việc mà học sinh hứng thú.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close