Hoạt động 1 trang 36 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ ý tưởng kinh doanh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ ý tưởng kinh doanh.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ ý tưởng kinh doanh.

Lời giải chi tiết:

- Trồng bán rau sạch.

- Làm sản phẩm thủ công.

- Làm và bán các loại bánh.

2

Trao đổi những nội dung cần có trong kế hoạch kinh doanh.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những nội dung cần có trong kế hoạch kinh doanh.

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm kinh doanh

Dây buộc tóc

Đối tượng khách hàng

Bạn trong lớp, người quen trên mạng xã hội.

Hình thức kinh doanh sản phẩm

Bán hàng trực tuyến và trực tiếp.

Phương thức quảng cáo

Đăng trên trang cá nhân, giới thiệu sản phẩm trực tiếp.

Vốn đầu tư

Số vốn đầu tư: 480.000 đồng

Chi phí nguyên vật liệu

Để làm 100 dây buộc tóc cần:

- Vải vụn: 150.000

- Dây chung, hạt cườm, nút các loại: 120.000

- Kim chỉ: 25.000

- Bao bì: 89.000

- Thiệp cảm ơn: 40.000

Giá của sản phẩm

- Dây buộc tóc không trang trí: 12.000/cái

- Dây buộc tóc có trang trí: 15.000/cái

- Bộ 7 cái 7 màu: 50.000/cái

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close