Hoạt động 6 trang 66 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Xác định hình thức trình bày danh mục nghề.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Xác định hình thức trình bày danh mục nghề.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xác định hình thức trình bày danh mục nghề.

Lời giải chi tiết:

- Bảng danh mục nghề.

- Cuốn sổ tay danh mục nghề.

- Bộ tranh.

2

Xây dựng nội dung danh mục nghề.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng nội dung danh mục nghề.

Lời giải chi tiết:

- Ví dụ:

Tên nghề

Yêu cầu phẩm chất, năng lực

Thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản

Hình ảnh nghề

Kĩ thuật viên xây dựng công trình

- Khả năng làm việc với bản vẽ thiết kế.

- Kĩ năng lập kế hoạch thi công.

- Cẩn thận, trách nhiệm.

- Ống nước, thước đo.

- Bản đồ, bản thiết kế.

- Các dụng cụ bảo hộ lao động.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close