Hoạt động 4 trang 57, 58 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Lựa chọn và chia sẻ hình thức truyền thông.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Lựa chọn và chia sẻ hình thức truyền thông.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để lựa chọn và chia sẻ hình thức truyền thông.

Lời giải chi tiết:

- Truyền thông trực tiếp.

- Truyền thông trên mạng xã hội.

- Truyền thông qua tài liệu, áp phích.

- Truyền thông qua cuộc thi.

2

Xây dựng kế hoạch truyền thông với hình thức đã lựa chọn.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ về những việc làm thể hiện cách sống tiết kiêm trong sinh hoạt gia đình.

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch truyền thông về hình thức truyền thông.

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức của người dân địa phương về những biện pháp đề phòng lũ lụt nhằm chủ động ứng phó kịp thời để giảm nhẹ rủi ro do lũ lụt gây ra.

- Đối tượng: Người đân ở địa phương.

- Thời gian: Sáng thứ Bảy ngày...

- Địa điểm: Nhà văn hoá thôn

- Người hỗ trợ: Cán bộ phường, xã, thôn...

- Nội dung:

 + Thực trạng về lũ lụt ở địa phương trong ba năm trở lại đây;

 + Biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro khi gặp lũ lụt.

+ Lợi ích khi thực hiện tốt công tác phòng, chống lũ lụt.

- Hình thức thực hiện: Thuyết trình kết hợp với trưng bày các sản phẩm, hình ảnh liên quan.

- Phân công thực hiện:

+ Chuẩn bị chương trình: Cả nhóm.

+ Dẫn chương trình: Trưởng nhóm.

+ Thuyết trình: Thành viên nhóm.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close