Hoạt động 5 trang 18 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Lập thời gian biểu thực hiện các công việc trong gia đình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Lập thời gian biểu thực hiện các công việc trong gia đình.

Phương pháp giải: Xác định các công việc và lập thời gian biểu trên giấy hoặc máy tính.

Lời giải chi tiết

- Xác định các công việc trong gia đình và những việc cần ưu tiên thực hiện.

- Lập thời gian biểu phù hợp và đặt ở nơi dễ nhìn thấy.

- Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh thời gian biểu.

- Có thể thực hiện theo mẫu sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close