Hoạt động 5 trang 65 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ những phẩm chất và năng lực em cần rèn luyện để phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ những phẩm chất và năng lực em cần rèn luyện để phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những phẩm chất và năng lực em cần rèn luyện để phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

Lời giải chi tiết:

- Chăm chỉ, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành công việc.

2

Lập kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực của em để phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để lập kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực của em để phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

Lời giải chi tiết:

Phẩm chất và năng lực

Cách rèn luyện

Thời gian

Năng lực tiếng Anh

- Đọc sách, truyện bằng tiếng Anh.

- Tham gia câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh.

- 30 phút/ngày.

- Cuối tuần.

Tính kỉ luật

- Cam kết tuân thủ nội quy.

- Hoàn thiện nhiệm vụ được giao đúng hạn.

Hằng ngày

3

Tự đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tự đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

Lời giải chi tiết:

- Ví dụ:

Phẩm chất, năng lực

Mức độ

Hướng rèn luyện tiếp theo

Tốt

Chưa tốt

Năng lực tiếng Anh

 

x

- Tham gia nhóm học tiếng Anh.

- Tìm sự hỗ trợ từ các bạn học tốt tiếng Anh.

Tính kỉ luật

x

 

- Tiếp tục phát huy tính kỉ luật của bản thân.

4

Chia sẻ kết quả.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ kết quả.

Lời giải chi tiết:

- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện.

- Kết quả đạt được.

- Chia sẻ cảm xúc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close