Hoạt động 2 trang 46, 47 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ những hoạt động giáo dục truyền thống của địa phương em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ những hoạt động giáo dục truyền thống của địa phương em.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những hoạt động giáo dục truyền thống của địa phương em.

Lời giải chi tiết:

- Hoạt động giáo dục truyền thống:

+ Tổ chức lễ hội

+ Múa hát

+ Thi đấu các trò chơi dân gian

- Giáo dục truyền thống nhân đạo:

+ Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ

+ Giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn

+ Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

- Giáo dục về nghề truyền thống:

+ Phát triển các nghề thủ công truyền thống

+ Gìn giữ nghề truyền thống của gia đình

+ Trân trọng sản phẩm làng nghề

2

Thảo thuận về cách tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thảo thuận về cách tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương.

Lời giải chi tiết:

- Truyền thống văn hoá:

+ Tìm hiểu truyền thống văn hoá của gia đình, dòng họ;

+ Tham gia lễ hội của địa phương;

+ Tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống;

- Giới thiệu văn hoá truyền thống của địa phương đến du khách.

+ Truyền thống nhân đạo:

+ Quyên góp ủng hộ người gặp khó khăn, hoạn nạn;

+ Tham gia chăm sóc người già neo đơn;

+ Tổ chức hoạt động tặng quà cho trẻ em nghèo;

+ Tuyên truyền hiến máu nhân đạo.

- Nghề truyền thống:

+ Tham quan làng nghề truyền thống;

+ Tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình, đông họ,

+ Tham gia tạo ra sản phẩm nghề truyền thống;

+ Giới thiệu làng nghề truyền thống cho du khách tham quan.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close