Hoạt động 7 trang 20 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Thảo luận về cách tranh biện

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Thảo luận về cách tranh biện.

Phương pháp giải: Trình bày một số cách tranh biện.

Lời giải chi tiết:

- Xác định quan điểm cần bảo vệ.

- Tìm kiếm minh chứng để bảo vệ quan điểm của mình.

- Tìm cách phản biện những lập luận của đối phương.

- Đưa ra kết luận.

3

Đánh giá khả năng tranh biện của bản thân và các bạn.

Phương pháp giải: Đánh giá khả năng tranh biện của bản thân và các bạn dựa trên các tiêu chí của giáo viên.

Lời giải chi tiết:

- Xác định được vấn đề cần tranh biện.

- Lập luận rõ ràng, logic.

- Có minh chứng đầy đủ.

- Đưa ra kết luận phù hợp.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close