Hoạt động 2 trang 71, 72 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Tìm hiểu các môn học lựa chọn ở Trung học phổ phông liên quan đến hướng nghiệp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Tìm hiểu các môn học lựa chọn ở Trung học phổ phông liên quan đến hướng nghiệp.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tìm hiểu các môn học lựa chọn ở Trung học phổ phông liên quan đến hướng nghiệp.

Lời giải chi tiết:

- Ví dụ:

Môn học

Định hướng nghề nghiệp

Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật

- Nhà văn, nhà báo.

- Nhà tâm lí học.

- Nhân viên về kinh doanh và quản lí.

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học

- Nhà hóa học pha chế.

- Kĩ thuật viên xây dựng công trình.

2

Tư vấn lựa chọn môn học liên quan đến hứng thú nghề nghiệp của các bạn trong những tình huống sau: “M có hứng thú với những nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Hãy tư vấn cho M lựa chọn các môn học để rèn luyện.”

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tư vấn lựa chọn môn học liên quan đến hứng thú nghề nghiệp của các bạn trong những tình huống.

Lời giải chi tiết:

- Bạn nên học chăm chỉ môn: Toán, Tin học và Ngoại ngữ.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close