Hoạt động 3 trang 39 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ về những việc làm thể hiện cách sống tiết kiêm trong sinh hoạt gia đình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ về những việc làm thể hiện cách sống tiết kiêm trong sinh hoạt gia đình.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ về những việc làm thể hiện cách sống tiết kiêm trong sinh hoạt gia đình.

Lời giải chi tiết:

- Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện.

- Chi tiêu phù hợp với thu nhập gia đình.

- Không lãng phí nước.

2

Đề xuất cách tiết kiêm trong sinh hoạt gia đình trong các tình huống sau:

- Tình huống 1: Mẹ đi vắng một tuần, em được giao cho một số tiền để chi tiêu cho các bữa ăn hàng ngày.

- Tình huống 2: Em phải xử lí một số quần áo đã ngắn, chật và các vỏ chai lọ đã qua sử dụng ở gia đình để không bỏ đi một cách lãng phí.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để đề xuất cách tiết kiêm trong sinh hoạt gia đình trong các tình huống.

Lời giải chi tiết:

- Tình huống 1: Em sẽ chi tiêu tiết kiệm, hợp lí, không tiêu những thứ không cần thiết.

- Tình huống 2: Em sẽ gom gọn, sau đó giặt sạch sẽ và tặng lại cho những người khó khăn sử dụng thay vì vứt đi.

3

Chia sẻ cách tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ cách tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.

Lời giải chi tiết:

- Hạn chế ăn vặt bên ngoài.

- Hạn chế mua những vật dụng không cần thiết.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close