Hoạt động 4 trang 48 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Thảo luận về sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Thảo luận về sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ cách tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.

Lời giải chi tiết:

- Lựa chọn danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên:

+ Có giá trị nổi bật về văn hóa, du lịch.

+ Mang lại giá trị về kinh tế cho địa phương.

- Tìm kiếm dữ liệu, nội dung về danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên:

+ Vị trí địa lí.

+ Lịch sử hình thành, quá trình thay đổi.

+ Thực trạng và công tác bảo tồn.

- Lựa chọn hình thức thiết kế sản phẩm:

+ Phóng sự.

+ Tập san, báo ảnh.

+ Tranh vẽ.

Câu 2

Thiết kế và trình bày sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thiết kế và trình bày sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Lời giải chi tiết:

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close