Hoạt động 5 trang 49, 50 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Thảo luận kế hoạch tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Thảo luận kế hoạch tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thảo luận kế hoạch tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.

Lời giải chi tiết:

- Mục đích tổ chức:

+ Quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp quê hương thông qua sản phẩm tự làm.

+ Thể hiênh trách nhiệm của học sinh đối với các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

+ Trải nghiệm và rèn luyện kĩ năng tổ chức các hoạt động cộng đồng.

- Người tổ chức: Giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp.

- Thời điểm và không gian tổ chức:

+ Thời gian: Ngày hội văn hóa của trường hoặc hội trại.

+ Không gian: Khuôn viên trường.

- Nội dung và hình thức tổ chức:

+ Triển lãm sản phẩm học sinh tự làm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương.

+ Thuyết trình về vẻ đẹp và giá trị của cảnh quan.

+ Giới thiệu cách bảo tồn.

+ Tổ chức gian hàng bán đồ lưu niệm.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Người dẫn chương trình.

+ Bộ phận giới thiệu, thuyết minh sản phẩm.

+ Bộ phận bán hàng lưu niệm.

2

Trao đổi cách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đang được thực hiện tại địa phương.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để trao đổi cách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đang được thực hiện tại địa phương.

Lời giải chi tiết:

- Không xả rác bừa bãi.

- Nghiêm cấm các hành vi phá hoại cảnh quan.

- Trồng nhiều cây cối xung quanh.

- Tu sửa, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan là trách nhiệm của tất cả mọi người.

3

Tổ chức sự kiện giới thiệu vẻ đẹp và cách bảo tồn danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương qua sản phẩm đã thiết kế.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tổ chức sự kiện giới thiệu vẻ đẹp và cách bảo tồn danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương qua sản phẩm đã thiết kế.

Lời giải chi tiết:

- Lên kế hoạch hoạch.

- Thực hiện sản phẩm.

- Tổ chức sự kiện để giới thiệu sản phẩm.

4

Chia sẻ kết quả tổ chức sự kiện.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ về cách tiếp thị, quảng cáo.

Lời giải chi tiết:

- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện.

- Kết quả đạt được.

- Chia sẻ cảm xúc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close