Hoạt động 2 trang 54, 55 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Lựa chọn hình thức báo cáo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Lựa chọn hình thức báo cáo.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để lựa chọn hình thức báo cáo.

Lời giải chi tiết:

- Bài thuyết trình kết hợp với đoạn phim ngắn hoặc ảnh chụp.

- Tập san, áp phích.

- Bài báo cáo.

2

Thực hiện viết báo cáo.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thực hiện viết báo cáo.

Lời giải chi tiết:

- Lập bảng thông tin.

Loại thiên tai

Thời gian xảy ra thiên tai

Nguyên nhân gây ra thiên tai

Thiệt hại gây ra cho địa phương

Tháng

Năm

Về con người

Về tài sản

Thiệt hại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lập biểu đồ dựa trên số liệu đã thu thập.

- Trình bày một số hình ảnh thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra.

3

Trình bày báo cáo trước lớp.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để trình bày báo cáo trước lớp.

Lời giải chi tiết:

- Dựa trên bảng thông tin, biểu đồ số liệu và hình ảnh thu thập được để trình bày trước lớp.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close