Hoạt động 5 trang 12 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp cho mỗi nội dung

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp cho mỗi nội dung.

Phương pháp giải: HS làm theo hướng dẫn đánh giá của GV.

Lời giải chi tiết:

 

2

Đề xuất những nội dung em cần tiếp tục rèn luyện.

Phương pháp giải: HS đề xuất một số nội dung bản thân cần tiếp tục rèn luyện.

Lời giải chi tiết:

- Một số nội dung cần tiếp tục rèn luyện như:

+ Học cách cân bằng cảm xúc.

+ Rèn luyện khả năng giao tiếp, chia sẻ với mọi người.

+ Rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỉ luật…

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close