Hoạt động 4 trang 64 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ những thách thức của nghề mà em biết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ những thách thức của nghề mà em biết.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những thách thức của nghề mà em biết.

Lời giải chi tiết:

- Những thách thức đối với nghề sĩ quan công an:

+ Đối mặt với nhiều nguy hiểm.

+ Tính kỉ luật cao.

2

Trao đổi về những thách thức đối với người làm nghề trong xã hội hiện đại.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để trao đổi về những thách thức đối với người làm nghề trong xã hội hiện đại.

Lời giải chi tiết:

- Công nghệ luôn thay đổi.

- Áp lực công việc lớn.

- Sự cạnh tranh cao.

3

Chia sẻ những điều cần chuẩn bị cho bản thân sau khi tìm hiểu những thách thức của nghề trong xã hội hiện đại.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những điều cần chuẩn bị cho bản thân sau khi tìm hiểu những thách thức của nghề trong xã hội hiện đại.

Lời giải chi tiết:

- Xác định sở trường, sở thích để định hướng nghề nghiệp tốt hơn.

- Thực hiện trắc nghiệm tính cách.

- Tìm kiếm những giá trị bạn cần theo đuổi.

- Nghiên cứu lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp.

- Lập kế hoạch định hướng nghề nghiệp lâu dài.

- Lên danh sách những kỹ năng cần hoàn thiện.

- Đăng ký những khóa học bổ sung kiến thức.

- Tham gia hướng nghiệp việc làm.

- Chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi.

- Lên danh sách những nguồn tìm việc hiệu quả.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close