Hoạt động 6 trang 32 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Nêu các việc làm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Nêu các việc làm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để nêu các việc làm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.

Lời giải chi tiết:

- Tham gia phong trào xây dựng Trường học hạnh phúc.

- Viết báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tổ chức cuộc thị sáng tác bộ ảnh về chủ đề Trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2

Thiết kế hoạt động phù hợp để góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thiết kế hoạt động phù hợp để góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch giáo dục truyền thống “Thi đua học tốt”

- Mục tiêu: Học sinh tự hào về truyền thống học tập của các thế hệ đi trước và tích cực, chủ động học tập.

- Nội dung giáo dục:

+ Quá trình gìn giữ, phát huy truyền thống học tập của các thế hệ học sinh.

+ Những biểu hiện của truyền thống “Thi đua học tốt”: Giá trị của truyền thống “Thi đua học tốt” đối với sự phát triển của nhà trường.

+ Cách thức giữ gìn, phát huy truyền thống “Thi đua học tốt”.

- Hình thức tổ chức: Thăm phòng truyền thống, thuyết trình, phóng sự về những tấm gương học sinh tiêu biểu.

- Phân công nhiệm vụ

+ Nhóm 1: Tìm kiếm tài liệu về lịch sử trường và những thành tích học tập nổi bật của các thế hệ học sinh.

+ Nhóm 2: Sưu tầm hình ảnh thể hiện sự thi đua học tập, tích cực học tập của học sinh trong các thời kì.

+ Nhóm 3: Trao đổi và đưa ra những biện pháp, cách thức, những việc học sinh nên thực hiện, rèn luyện để giữ gìn truyền thống:

Thời gian: Giờ sinh hoạt lớp tuần tiếp theo.

Địa điểm: Phòng truyền thống, lớp học

Kết quả dự kiến: Học sinh tăng thêm sự tự hào về nhà trường và có động lực phấn đấu học tốt, thể hiện ở việc học tập chủ động và tích cực.

3

Tham gia hoạt động và chia sẻ cảm xúc của em.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia hoạt động.

Lời giải chi tiết:

- Tham gia hoạt động tích cực cùng lớp.

- Cảm xúc sau khi tham gia: vui vẻ, tích cực, học hỏi thêm được nhiều điều từ hoạt động trên,…

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close