Hoạt động 5 trang 74, 75 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ những việc làm thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động nghề nghiệp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ những việc làm thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động nghề nghiệp.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những việc làm thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động nghề nghiệp.

Lời giải chi tiết:

- Không trêu đùa, dè bỉu, khinh thường người lao động nghề nghiệp.

- Tuyên truyền: Mỗi việc làm đều mang lại những giá trị, ý nghĩa nhất định cho xã hội, góp phần xây dựng xã hội phát triển, tốt đẹp hơn.

2

Thể hiện sự tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp trong các tình huống sau:

- Tình huống 1: Giờ ra chơi, H thấy các bạn thản nhiên đi giày bẩn vào khu vực cô lao công vừa mới lau dọn xong. Một bạn còn nói: “Không sao, tí nữa cô ấy còn lau lại mà”.

- Tình huống 2: N chia sẻ với M mong muốn trở thành nhân viên văn phòng mà không thích làm những công việc tay chân.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để Thể hiện sự tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp trong các tình huống.

Lời giải chi tiết:

- Tình huống 1: Các bạn đã có thái độ không tôn trọng công sức lao động của cô lao công. Em sẽ khuyên các bạn nên thay đổi thái độ của mình và tôn trọng mọi nghề nghiệp, công việc trong xã hội.

- Tình huống 2: Công việc nào cũng đáng quý và đáng trân trọng. Nếu N muốn trở thành nhân viên văn phòng thì phải cố gắng, nỗ lực học tập.

3

Sưu tầm ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng đối với lao động.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thực hành thuyết phục người thân để em có thể được thực hiện ý tưởng kinh doanh.

Lời giải chi tiết:

- Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

- Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close