Lý thuyết Bài 9: Tiết kiệm GDCD 6 Cánh Diều

Lý thuyết Bài 9: Tiết kiệm GDCD 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 9. TIẾT KIỆM

1. Thế nào là tiết kiệm?

- Tiết kiệm là biết sử dụng hợp lý, có hiệu quả của cải, thời gian sức lực của mình và của người khác.

2. Biểu hiện của tiết kiệm

- Người tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố để đạt được mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

3. Ý nghĩa của tiết kiệm

- Tiết kiệm có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với đời sống. Nó giúp con người biết quý trọng thời gian, tiền bạc, thành quả lao động của bản thân và người khác nhằm làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

4. Rèn luyện lối sống tiết kiệm

Học sinh cần phải thực hiện tiết kiệm thông qua các việc: 

- Tránh lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.

- Sắp xếp việc làm khoa học.

- Bảo quản, tận dụng các đồ dung học tập, lao động

- Sử dụng điện, nước hợp lý.

- Tiết kiệm tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close