Giải câu hỏi Khởi động trang 15 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết hai bạn trong hình có biểu hiện thế nào trong học tập?

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần động trang 15 SGK GDCD CD

Đề bài: Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết hai bạn trong hình có biểu hiện thế nào trong học tập?

Hình ảnh (trang 15)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Lời giải chi tiết

Qua hình ảnh có thể thấy hai bạn có biểu hiện giúp đỡ nhau trong học tập.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close