Giải câu hỏi Khởi động trang 9 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Cả lớp cùng nghe bài hát Thương người như thể thương thân nhạc và lời Phạm Đăng Khương và trả lời câu hỏi: a) Nội dung bài hát thể hiện điều gì? b) Những ca từ nào trong bài hát thể hiện nội dung đó?

Đề bài

Đề bài: Cả lớp cùng nghe bài hát Thương người như thể thương thân nhạc và lời Phạm Đăng Khương và trả lời câu hỏi:

a) Nội dung bài hát thể hiện điều gì?

b) Những ca từ nào trong bài hát thể hiện nội dung đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết

Sau khi nghe bài hát Thương người như thể thương thân, nhạc và lời Phạm Đăng Khương em có nhận xét như sau: 

- Nội dung bài hát thể hiện tình cảm mến thương giữa người với người trong cuộc sống, trong lao động hàng ngày.

- Những ca từ trong bài hát thể hiện nội dung: Lúc gian nan chia nhau từng tấm áo, ta đang sống giữa vòng tay mọi người, cùng tiếng ca, ước mơ cùng chung tiếng nói, thương người như thể thương thân.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close