Giải câu hỏi Vận dụng trang 8 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Em hãy lập và thực hiện kế hoạch cá nhân về giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ mình theo các bước sau: - Tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ mình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi phần vận dụng trang 8 SGK GDCD CD

Đề bài: Em hãy lập và thực hiện kế hoạch cá nhân về giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ mình theo các bước sau:

- Tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ mình

- Lập kế hoạch chi tiết về giữ gìn, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp.

(Yêu cầu: dự kiến thời gian, các bước thực hiện, biện pháp thực hiện, người có thể hỗ trợ).

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Mỗi gia đình, dòng họ sẽ có những truyền thống khác nhau.

Do đó, mỗi học sinh tự thực hiện nhiệm vụ dựa theo từng bước gợi ý ở phần đề bài,

Chúc các em thực hiện tốt!

Câu 2

Trả lời câu hỏi phần vận dụng trang SGK GDCD CD

Đề bài: Thử làm “Phóng viên nhí”

Em hãy phỏng vấn 3 người lớn tuổi trong dòng họ của em hoặc các dòng họ xung quanh về truyền thống của dòng họ mình. Sản phẩm của các em sẽ được trưng bày trong lớp vào tuần học tiếp theo.

Gợi ý:

- Lấy tin (phỏng vấn về dòng họ đó)

- Lấy ảnh tư liệu

- Viết bài báo

Phương pháp giải:

Liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết:

Mỗi gia đình, dòng họ sẽ có những truyền thống khác nhau.

Do đó, mỗi học sinh tự thực hiện nhiệm vụ dựa theo từng bước gợi ý ở phần đề bài,

Chúc các em thực hiện tốt!

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close