Giải câu hỏi Khám phá 2 trang 16 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi

Đề bài

Đề bài: Hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi

Hình ảnh (trang 16, 17)

a) Các nhân vật trong mỗi hình ảnh trên đã làm việc như thế nào?

b) Tính siêng năng, kiên trì được biểu hiện như thế nào trong lao động và học tập?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Lời giải chi tiết

a) Các nhân vật trong ảnh trên đã làm việc vô cùng chăm chỉ, cần cù và siêng năng.

- Ngoài giờ học các bạn còn chăm sóc vườn rau

- Khi thấy bài tập khó phải quyết tâm làm bằng được

- Miệt mài làm việc sẽ có mùa màng bội thu

- Phải thường xuyên chăm sóc vườn cây mới có ngày hái quả

b) Tính siêng năng, kiên trì được biểu hiện trong học tập, lao động và trong cuộc sống là:

- Trong học tập chăm chỉ học bài, làm bài tập về nhà và chăm chỉ lắng nghe cô giáo giảng bài;…

- Trong lao động chăm chỉ làm việc, kiên trì và thường xuyên sáng tạo ra những cách làm mới, hiệu quả;..

- Trong cuộc sống luôn luôn cố gắng biến bản thân trở thành người tốt nhất, luôn trau dồi kiến thức hằng ngày, làm việc gì cũng làm đến cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng phải kiên định với mục tiêu đặt ra;…

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close