Giải câu hỏi Khám phá 1 trang 48 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Quan sát hình ảnh, thảo luận các trường hợp và trả lời câu hỏi a) Em hãy cho biết, nhân vật trong mỗi trường hợp dưới đây là công dân nước nào? Vì sao? b) Thế nào là công dân của một nước? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?

Đề bài

Quan sát hình ảnh, thảo luận các trường hợp và trả lời câu hỏi 

a) Em hãy cho biết, nhân vật trong mỗi trường hợp dưới đây là công dân nước nào? Vì sao?

b) Thế nào là công dân của một nước? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?

1. Anh Mun sinh ra ở Xin-ga-po (Singapore) và lớn lên tại Mỹ. Năm 18 tuổi anh nhập quốc tịch Mỹ.

Hình ảnh:

2. Chị Na-ta-sa (Natasa) sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến học đại học ở Pa-ri (Pháp) và vẫn mang quốc tịch Nga.

Hình ảnh:

3. Chị Si-vam (Shivam) sinh ra và lớn lên ở Bom-bay (Ấn Độ). Chị mang quốc tịch của cha mẹ là quốc tịch Ấn Độ.

Hình ảnh:

4. Chị Lan Anh có cả cha và mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Chị sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam.

Hình ảnh: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Lời giải chi tiết

a) Các nhân vật trong mỗi trường hợp dưới đây là công dân của các nước sau: 

1. Anh Mun công dân nước Mỹ.

2. Chị Na-ta-sa (Natasa) công dân nước Nga.

3. Chị Si-vam (Shivam) công dân Ấn Độ.

4. Chị Lan Anh công dân Việt Nam.

b) Công dân là người dân của một nước. Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close