Giải câu hỏi Khởi động trang 52 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Trả lời nhanh Em biết những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của em và của mọi người xung quanh? Hình ảnh (trang 52)

Đề bài

Trả lời nhanh

Em biết những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của em và của mọi người xung quanh?

Hình ảnh (trang 52)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết

Những quyền cơ bản của em và mọi người xung quanh là: Quyền học tập; quyền được bố mẹ, ông bà yêu thương và chăm sóc; quyền được vui chơi giải trí; quyền tự do đi lại; quyền tự do ngôn luận; quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền tự do tín ngưỡng; quyền tự do kinh doanh; quyền được bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội,…

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close