Giải câu hỏi Vận dụng trang 22 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Xây dựng thông điệp về chủ đề “Tôn trọng sự thật”: - Mỗi nhóm xây dựng một thông điệp về chủ đề “Tôn trọng sự thật” và ghi ra giấy. - Trưng bày, giới thiệu thông điệp của các nhóm trước lớp. - Bình chọn thông điệp hay nhất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xây dựng thông điệp về chủ đề “Tôn trọng sự thật”:

- Mỗi nhóm xây dựng một thông điệp về chủ đề “Tôn trọng sự thật” và ghi ra giấy. 

- Trưng bày, giới thiệu thông điệp của các nhóm trước lớp. 

- Bình chọn thông điệp hay nhất.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Thông điệp về chủ đề “Tôn trọng sự thật”: "Sự thật giúp cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn."

=> Học sinh hãy tự phát triển tư duy và cùng nhau thảo luận để lựa chọn cho nhóm của mình một thông điệp về Tôn trọng sự thật.

Câu 2

Lập một hòm thư mở của lớp “Hòm thư nói thật”:

Mỗi học sinh tự viết thư cho một bạn trong lớp về việc mình đã nói dối bạn một lần nào đó. Bức thư có ghi tên người nhận, nhưng không cần ghi tên người gửi. Trong giờ sinh hoạt lớp hằng tuần, giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng sẽ lấy ra một hoặc một vài bức thư và đọc to trước lớp.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Mỗi học sinh đều có một câu chuyện riêng, các em hãy viết thư dựa trên câu chuyện của mình và những điều mà em muốn nói với với bạn của mình.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close