Lý thuyết Bài 4: Tôn trọng sự thật GDCD 6 Cánh Diều

Lý thuyết Bài 4: Tôn trọng sự thật GDCD 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 4. TÔN TRỌNG SỰ THẬT

1. Biểu hiện của tôn trọng sự thật

- Tôn trọng lẽ phải là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế; suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.

- Biểu hiện: Học sinh nói đúng sự thật với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh; người dân nói thật, cung cấp đúng thông tin với những người có trách nhiệm; nhận xét, đánh giá đúng sự thật, dù có thể không có lợi cho mình.

2. Vì sao phải tôn trọng sự thật?

- Tôn trong sự thật giúp chúng ta hiểu rõ về sự việc, hiện tượng, từ đó có cái nhìn đúng để giải quyết tốt mọi công việc.

- Người tôn trọng sự thật là người thẳng thắn, trung thực, được mọi người tin tưởng, kính trọng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close