Giải câu hỏi Khám phá 2 trang 24 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Đề bài: a) Quan sát hình ảnh sau và cho biết biểu hiện của tính tự lập Hình ảnh (trang 24)

Đề bài

Đề bài:

a) Quan sát hình ảnh sau và cho biết biểu hiện của tính tự lập

Hình ảnh (trang 24)

b) Hãy kẻ bảng vào vở rồi liệt kê các biểu hiện của tính tự lập và trái với tự lập theo mẫu dưới đây: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

a)  Biểu hiện của tự lập: 

- Tự tin, tự làm lấy việc của mình.

- Bản lĩnh, tự mình tìm cách vượt qua khó khăn.

- Có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì, bền bỉ thực hiện kế hoạch đã đề ra.

b) Các biểu hiện của tính tự lập và trái với tự lập

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close