Giải câu hỏi Khám phá 1 trang 38 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Quan sát hình ảnh sau và trả lời câu hỏi Hình ảnh (Trang 39)

Đề bài

Quan sát hình ảnh sau và trả lời câu hỏi

Hình ảnh (Trang 39) 

a) Em quan sát được những hiện tượng nguy hiểm nào từ các hình ảnh trên?

b) Những hiện tượng nguy hiểm đó gây ảnh hưởng đến con người như thế nào?

c) Theo em, thế nào là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trực quan

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

a) Những hiện tượng nguy hiểm là:

1. Dông, sấm sét

2. Sạt lở

3. Lũ lụt

4. Hạn hán

b) Những hiện tượng nguy hiểm đó gây ảnh hưởng đến con người về sức khoẻ, tính mạng, tinh thần, tài sản. Hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng rất lớn đến tài sản, mùa màng của người dân thậm chí còn lấy đi tính mạng, sức khỏe của con người. Đã biết bao nhiêu người bị sét đánh chết và đã biết bao nhiêu người bị vùi lấp trong những lớp đất dày đặc của núi. Nói chung tất cả những thảm họa từ thiên nhiên gây ra rất nguy hiểm về người và của.

c) Theo em, tình huống nguy hiểm là tình huống nguy hiểm bất ngờ do các hiện tượng tự nhiên gây ra, làm tổn hại đến tính mạng, tải sản của con người và xã hội.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close