Giải câu hỏi Vận dụng trang 37 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Vận dụng trang 37 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy sưu tầm các biện pháp ứng phó khi xảy ra các tình huống nguy hiểm từ con người, ngoài những biện pháp mà em đã được học và lập thành cuốn sổ tay cá nhân.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Các biện pháp ứng phó khi xảy ra các tình huống nguy hiểm từ con người, ngoài những biện pháp mà em đã được học là: 

 Các biện pháp ứng phó nguy hiểm từ con người là:

Tìm kiếm phương án thoát khỏi tình huống nguy hiểm: Hét to, kêu cứu, tìm sự hỗ trợ của người lớn. Đánh lạc hướng đối phương. Gọi điện thoại cho người thân và các cơ quan hỗ trợ khẩn cấp (111,112, 113, 114, 115,...). Chạy đến chỗ đông người để thoát khỏi đối tượng gây nguy hiểm….

Câu 2

Vẽ bản đồ cảnh báo nguy hiểm trên đường từ nhà em đến trường học bằng cách:

- Đánh dấu vào những địa điểm không an toàn và ghi chú (bắt nạt, trêu chọc, chặn đánh....).

- Lưu ý những thời điểm không an toàn khi đi một mình.

- Chú ý việc cần làm để đảm bảo an toàn.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Vẽ bản đồ cảnh báo nguy hiểm trên đường từ nhà em đến trường học bằng cách:

- Đánh dấu vào những địa điểm không an toàn và ghi chú (bắt nạt, trêu chọc, chặn đánh....).

- Lưu ý những thời điểm không an toàn khi đi một mình.

- Chú ý việc cần làm để đảm bảo an toàn.

(HS tự liên hệ bản thân) 

Câu 3

 Xây dựng thông điệp “Vì một trường học an toàn”. 

- Mỗi nhóm xây dựng một thông điệp theo các nội dung sau:

+ Các hành động gây nguy hiểm cho các bạn học sinh mà chúng tới đã chứng kiến là:…

+ Chúng tôi phản đối các hành động gây nguy hiểm đó, vì những hậu quả mà chúng có thể gây ra là:...

+ Chúng ta có thể cùng loại bỏ các hành động gây nguy hiểm đó bằng cách:...

- Trình bày, giới thiệu thông điệp của các nhóm.

- Các nhóm bình chọn thông điệp hay nhất.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Xây dựng thông điệp “Vì một trường học an toàn”. 

(HS tự liên hệ bản thân)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close