Giải câu hỏi Khám phá 3 trang 6 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Thảo luận các tình huống sau: Tình huống 1: Tiến sinh ra trong một gia đình, dòng họ có truyền thống hiếu học, từ bao đời nay đều có người học giỏi, đỗ đạt

Đề bài

Đề bài: Thảo luận các tình huống sau:

Tình huống 1: 

Tiến sinh ra trong một gia đình, dòng họ có truyền thống hiếu học, từ bao đời nay đều có người học giỏi, đỗ đạt cao, một số người là tiến sĩ, nhiều người là cử nhân đại học, đang công tác ở nhiều nơi trên đất nước. Tự hào về dòng họ của mình, Tiến quyết tâm phấn đấu học giỏi để tiếp bước truyền thống của gia đình, dòng họ mình. Suốt từ lớp 1 đến lớp 6 Tiến luôn chăm chỉ học hành ở trường và ở nhà. Năm nào Tiến cũng là học sinh xuất sắc.

Tiến đã giữ gìn, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình như thế nào?

Tình huống 2:

Yến sinh ra trong một gia đình làm nghề dệt chiếu cói truyền thống. Đời cụ, đời ông, đời bố và các cô, chú, bác của Yến đều có người theo nghề này. Tự hào về nghề truyền thống của gia đình, Yến thường hỏi bố mẹ để tìm hiểu về nghề dệt chiếu cói của gia đình, dòng họ mình từ các đời. Ngay từ khi học lớp 6, khi có thời gian ở nhà, Yến thường giúp bố mẹ và dần làm quen về cách dệt chiếu cói. Tiếp nối bố mẹ, Yến học hỏi từng bước và quyết đi theo nghề dệt chiếu cói của gia đình.

Yến đã làm gì để giữ gìn nghề truyền thống của gia đình?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xử lý tình huống

Lời giải chi tiết

Tình huống 1: Để giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ tiến đã làm như sau:

Tiến đã biết giữ gìn, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ: Được sinh ra trong gia đình từ bao đời nay đều có người học giỏi, đỗ đạt cao, một số người là tiến sĩ, nhiều người là cử nhân đại học, đang công tác ở nhiều nơi trên đất nước. Tiến đã biết cách noi gương những người thành công trong dòng họ, xác định được mục tiêu cần hướng tới nên từ lớp 1 đến lớp 6 Tiến luôn chăm chỉ học và đạt học sinh xuất sắc. 

Tình huống 2: Để giữ gìn truyền của gia đình Yến đã làm như sau: 

Yến tự hào về nghề truyền thống của gia đình, Yến thường hỏi bố mẹ để tìm hiểu về nghề dệt chiếu cói của gia đình, dòng họ mình từ các đời. Với sự yêu nghề, yêu công việc lao động của ông cha ngay từ khi học lớp 6, khi có thời gian ở nhà, Yến thường giúp bố mẹ và dần làm quen về cách dệt chiếu cói. Tiếp nối bố mẹ, Yến học hỏi từng bước và quyết đi theo nghề dệt chiếu cói của gia đình.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close