Lý thuyết Bài 2: Yêu thương con người GDCD 6 Cánh Diều

Lý thuyết Bài 2: Yêu thương con người GDCD 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 2. YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

1. Thế nào là yêu thương con người?

- Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

2. Biểu hiện của yêu thương con người.

- Biểu hiện của yêu thương còn người: sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn, đau thương của người khác; dìu dắt, giúp đỡ người mắc sai lầm để họ tìm ra con đường đúng đắn; biết hi sinh quyền lợi của bản thân cho người khác.

3. Giá trị của tình yêu thương con người.

- Yêu thương con người là tình cảm quý giá, một giá trị nhân văn và là truyền thống quý báu của dân tộc mà chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy.

- Tình yêu thương con người giúp mỗi cá nhân biết sống đẹp hơn, sẵn sàng làm những điều tốt đẹp nhất vì người khác.

- Tình yêu thương con người làm cho xã hội lành mạnh, trong sáng và ngày càng tốt đẹp hơn.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close