Giải câu hỏi Luyện tập trang 18 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Có người cho rằng siêng năng, kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành công. Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Vì sao.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Có người cho rằng siêng năng, kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành công. Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Vì sao.

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

Em đồng ý với ý kiến siêng năng, kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành công.

Vì: Chỉ có sự siêng năng, kiên trì thì con người mới có những nền tảng vững chắc để vươn tới thành công. Nếu lười biếng và hay nản lòng thì trong mọi công việc chúng ta không thể làm đến nơi đến chốn hay bỏ cuộc giữa chừng.

Câu 2

Em có đồng ý với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

A. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng cần thiết phải siêng năng, kiên trì.

B. Ai cũng cần phải siêng năng, kiên trì.

C. Những người thông minh không cần phải siêng năng, siêng trì.

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

Em đồng ý với ý kiến: 

A. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng cần thiết phải siêng năng, kiên trì.

B. Ai cũng cần phải siêng năng, kiên trì.  

=> Trong thời đại công nghiệp nếu chúng ta không học hỏi nhiều hơn nữa, siêng năng hơn nữa thì sẽ bị thụt lùi và không thế nào phát triển được. Bên cạnh đó người thông minh lại càng phải siêng năng và kiên trì vì nếu không có cần cù thì thông minh cũng không thể làm nên gì cả.

Câu 3

Tình huống: 

Buổi tối, Hải làm bài tập tiếng Anh. Những bài đầu Hải giải rất nhanh, nhưng đến các bài sau Hải đọc mấy câu khó quá bèn suy nghĩ: “Mình sẽ không làm nữa, sang nhờ bạn Hoàng giải hộ”. Nhưng rồi, Hải lại băn khoăn: “Liệu Hoàng có nhà không? Thôi, giờ sang nhà Liên chép bài của bạn vẫn chưa muộn, vì Liên ở ngay gần nhà mình.”

a) Em có đồng ý với suy nghĩ của Hoàng không? Vì sao?

b) Nếu em là bạn của Hải, em có thể khuyên Hải điều gì?

Phương pháp giải:

Xử lý tình huống

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

Tình huống: 

a) Em không đồng ý với suy nghĩ của Hải. Vì nếu gặp bài tập khó thì mình phải tìm những cách giải khác tốt hơn, như thế sẽ vận động khả năng tư duy và nhớ lâu hơn.

b) Nếu em là bạn của Hải, em có thể khuyên Hải cố gắng tìm mọi cách để giải được bài tập đó, nếu không thể hãy nhờ sự hỗ trợ từ mạng internet hoặc liên hệ với các bạn nhờ các bạn chỉ cho cách giải, Hải không nên chép bài như vậy sẽ hình thành tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

Câu 4

Kể về một tấm gương siêng năng, kiên trì mà em biết. Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Một tấm gương siêng năng, kiên trì mà em biết là: 

Thầy Nguyễn Ngọc Kí dù ông bị bệnh và bị bại liệt cả 2 tay, nhưng ông đã cố gắng vượt qua số phận của mình luyện viết chữ bằng hai chân và trở thành nhà giáo ưu tú, là người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết.

Câu 5

Em hiểu thế nào về câu nói “Có công mài sắt, có ngày nên kim”?

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của câu nói “Có công mài sắt có ngày nên kim” là: 

Muốn khuyên răn chúng ta rằng chỉ khi có lòng quyết tâm và kiên trì thì bất cứ khó khăn nào ta cũng có thể vượt qua để đạt được thành công như mong muốn. Chúng ta có nhận thấy được rằng từ xưa đến này hầu hết những con người thành công là đều nhờ vào ý chí và lòng kiên trì của mình.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close