Giải câu hỏi Vận dụng trang 18 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Phát động chiến dịch “kiên trì không bỏ cuộc” - Cả lớp lập một bản cam kết từ đầu năm học về việc tập thể dục 10 phút mỗi buổi sáng. Bản cam kết ghi rõ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phát động chiến dịch “kiên trì không bỏ cuộc”

- Cả lớp lập một bản cam kết từ đầu năm học về việc tập thể dục 10 phút mỗi buổi sáng. 

Bản cam kết ghi rõ:

+ Nội dung cam kết

+ Thời gian

+ Điều kiện

+ Thành phần tham gia

- Người lập cam kết ghi rõ họ tên và kí; người tham gia cam kết cũng ghi rõ họ, tên và kí; bố mẹ kí người làm chứng.

- Cuối mỗi tuần thống kê, tổng kết xem lại ai là người kiên trì thực hiện được đúng cam kết

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Phát động chiến dịch “kiên trì không bỏ cuộc”. (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 2

Em hãy lập kế hoạch rèn luyện tính siêng năng, kiên trì của cá nhân và tự đánh giá việc thực hiện của mình.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Em hãy lập kế hoạch rèn luyện tính siêng năng, kiên trì của cá nhân và tự đánh giá việc thực hiện của mình. (HS tự liên hệ bản thân)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close