Giải câu hỏi Vận dụng trang 51 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Hãy kể về một tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu trong học tập, văn hóa, thể thao, lao động sản xuất và kinh doanh. Em học tập được gì ở những tấm gương này?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy kể về một tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu trong học tập, văn hóa, thể thao, lao động sản xuất và kinh doanh. Em học tập được gì ở những tấm gương này?

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Một số tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước như: Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản, Hồ Chí Minh, Lê Văn Tám,...

=> Qua những tấm gương này, em có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các giá trị mà ông cha ta để lại như sự kiên trì, dũng cảm, nỗ lực hết sức để đưa đất nước thoát khỏi máu đạn chiến tranh để có sự hòa bình như ngày hôm nay. Từ đó em nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của một người con Việt Nam là cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một công dân tốt.

Câu 2

Vẽ một bức tranh với chủ đề “Tự hào là công dân nước Việt Nam”

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hành

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close