Lý thuyết Bài 6: Tự nhận thức bản thân GDCD 6 Cánh Diều

Lý thuyết Bài 6: Tự nhận thức bản thân GDCD 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 6. TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

1. Tự nhận thức bản thân

- Tự nhận thức bản thân là tự nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, đặc điểm riêng của mình để từ đó hoàn thiện bản thân.

2. Ý nghĩa của tự nhận thức bản thân

- Tự nhận thức đúng đắn về bản thân giúp chúng ta tin tưởng vào những giá trị của mình để phát huy những ưu điểm, hạn chế nhược điểm và kiên định những mục tiêu đặt ra.

3. Các cách tự nhận thức bản thân

Các cách tự nhận thức bản thân:

- Tự suy nghĩ, phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, tính cách cá nhân của bản thân.

- So sánh những nhận xét, đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, tự đánh giá của bản thân.

- So sánh mình với những tấm gương người tốt, việc tốt để thấy mình cần phát huy và cần cố gắng điều gì.

- Lập kế hoạch phát huy ưu điểm và sửa chữa nhược điểm của bản thân.


Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close