Giải câu hỏi Khởi động trang 33 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Thanh đang đi một mình trên đường thì bị một người lớn hơn bắt nạt. Em hãy giúp Thanh chọn một trong các cách xử lý sau? A. Hét to đề người khác nghe thấy. B. Khóc, van xin kẻ bắt nạt.

Đề bài

Thanh đang đi một mình trên đường thì bị một người lớn hơn bắt nạt. Em hãy giúp Thanh chọn một trong các cách xử lý sau?

A. Hét to đề người khác nghe thấy.

B. Khóc, van xin kẻ bắt nạt.

C. Binh tĩnh tìm cách thoát thân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xử lý tình huống

Lời giải chi tiết

Thanh đang đi một mình trên đường thì bị một người lớn hơn bắt nạt. Nếu em là Thanh em sẽ chọn: C. Bình tĩnh tìm cách thoát thân.

Vì khi đi đường 1 mình hét to không có một ai nghe thấy cả, Thanh nên chạy thật nhanh đến nơi đông người và nhờ sự trợ giúp của người dân.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close