Giải câu hỏi Vận dụng trang 57 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Mỗi nhóm sưu tầm một bức ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền cơ bản của công dân, làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Mỗi nhóm sưu tầm một bức ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền cơ bản của công dân, làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Sưu tập tranh về quyền cơ bản của công dân. (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 2

2. Em tự nhận xét, đánh giá thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình và trao đổi với các bạn trong nhóm.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Em tự nhận xét, đánh giá thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình và trao đổi với các bạn trong nhóm như sau: (HS tự liên hệ bản thân) 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close