Trắc nghiệm Review 2 Kĩ năng nghe Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer. You can listen to the audio twice

Why do some young people want to find a job after they leave school?


What attitude do some young people have when they are faced with difficulty?


Which of these following is NOT mentioned concerning young people starting work?


The main idea of the speech is ____________.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer. You can listen twice.

1. A Nobel prize would NOT be given to_______.


2. How often are the Nobel prizes awarded?


3. How can a person become a candidate for Nobel Prizes?


4. Why are the awards presented on December 10?


5. What does this speech mainly discussed?

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. Producers of video games are keen on _________.


2. The people who are most attracted to video games are __________. 


3. __________have different attitude towards playing video games.


4. The addiction to video games can be so powerful that it can __________.

5. Compared with boys of the same age, girls are __________.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer. You can listen to the audio twice

Why do some young people want to find a job after they leave school?


What attitude do some young people have when they are faced with difficulty?


Which of these following is NOT mentioned concerning young people starting work?


The main idea of the speech is ____________.

Đáp án

Why do some young people want to find a job after they leave school?


What attitude do some young people have when they are faced with difficulty?


Which of these following is NOT mentioned concerning young people starting work?


The main idea of the speech is ____________.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Tại sao một số bạn trẻ muốn tìm việc làm sau khi ra trường?

A. Họ đang rất cần tiền

B. Họ muốn bỏ học

C. Cha mẹ của họ không giúp đỡ họ

D. Họ muốn có một cuộc sống tự lập

Thông tin: Many school leavers are eager to go to work in order to make money to live independently and help their parents.

Tạm dịch: Nhiều học sinh vừa ra trường mong muốn đi làm thêm kiếm tiền để sống tự lập và phụ giúp cha mẹ.

2.  Một số thanh niên có thái độ như thế nào khi gặp khó khăn?

A. Họ chỉ để mọi thứ trôi qua

B. Họ nỗ lực tốt

C. Họ trở nên chán nản

D. Họ phàn nàn về cha mẹ và giáo viên của họ

Thông tin: They always do their best to overcome any obstacles they may encounter.

Tạm dịch: Họ luôn nỗ lực hết mình để vượt qua mọi trở ngại mà họ có thể gặp phải.

3.  Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập liên quan đến những người trẻ tuổi bắt đầu đi làm?

A. Lo lắng

B. Khuyến khích

C. Sợ hãi

D. Chuẩn bị kém

Thông tin: Unfortunately, owing to the guidance which is poor and biased from their parents and teachers, most boys and girls are ill-prepared for employment. Therefore, they often feel worried and build up all sorts of fearsome prospects in their mind as the time to start work gets nearer.

Tạm dịch: Thật không may, do sự hướng dẫn thiếu chặt chẽ và thiên vị của cha mẹ và giáo viên của các em, hầu hết các em nam và nữ đều chưa chuẩn bị tốt cho việc làm. Do đó, họ thường cảm thấy lo lắng và hình thành đủ thứ viễn cảnh đáng sợ trong đầu khi thời gian bắt đầu công việc càng gần.

4. Ý chính của bài phát biểu là ____________.

A. Học ở trường đại học

B. Ra quyết định quan trọng.

C. Bắt đầu làm việc sau khi rời trường

D. Tìm hiểu về công việc mới

Dựa vào các câu hỏi phía trước và tóm tắt nội dung bài nói, ta thấy tác giả đang tập trung  nói về mục đích làm việc sau khi tốt nghiệp và các tình huống lập nghiệp của giới trẻ.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer. You can listen twice.

1. A Nobel prize would NOT be given to_______.


2. How often are the Nobel prizes awarded?


3. How can a person become a candidate for Nobel Prizes?


4. Why are the awards presented on December 10?


5. What does this speech mainly discussed?

Đáp án

1. A Nobel prize would NOT be given to_______.


2. How often are the Nobel prizes awarded?


3. How can a person become a candidate for Nobel Prizes?


4. Why are the awards presented on December 10?


5. What does this speech mainly discussed?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1.  Giải Nobel sẽ KHÔNG được trao cho ____.

A. một bác sĩ đã phát hiện ra vắc xin

B. một nhà soạn nhạc đã viết một bản giao hưởng

C. một tác giả đã viết tiểu thuyết

D. một nhà ngoại giao đã thương lượng một giải pháp hòa bình

Thông tin: The Nobel prizes, awarded annually for distinguished work in chemistry, physic, physiology or medicine, literature, and international peace.

Tạm dịch: Các giải thưởng Nobel, được trao hàng năm cho các công trình xuất sắc trong hóa học, vật lý, sinh lý học hoặc y học, văn học và hòa bình quốc tế.

=> Chọn B

2. Các giải Nobel thường được trao như thế nào?

A. Năm lần một năm B. Hai lần một năm

C. Mỗi năm một lần D. Hai năm một lần

Thông tin: The Nobel prizes, awarded annually for distinguished work…

Tạm dịch: Các giải thưởng Nobel, được trao hàng năm cho các công trình xuất sắc…

=> Chọn C

3.  Kiến thức: Nghe hiểu

Làm thế nào một người có thể trở thành ứng cử viên cho Giải thưởng Nobel?

A. Anh ấy có một công việc xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào.

B. Anh ấy đã được giới thiệu chính thức từ một cơ quan có thẩm quyền

C. Anh ấy đã đóng góp rất nhiều cho đất nước của mình

D. Anh ấy nổi tiếng khắp thế giới

Thông tin: Candidates for the prizes must be nominated in writing by a qualified authority in the field of competition. Candidates are judged by Swedish and Norwegian academies and institutes on the basis of their contribution to mankind.

Tạm dịch: Các ứng cử viên cho các giải thưởng phải được đề cử bằng văn bản bởi một cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực cạnh tranh. Các ứng viên được đánh giá bởi các học viện và viện của Thụy Điển và Na Uy trên cơ sở đóng góp của họ cho nhân loại.

=> Chọn B

4.  Tại sao các giải thưởng được trao vào ngày 10 tháng 12?

A. Vì ngày đó là di chúc của Nobel.

B. Vì Alfred Nobel qua đời vào ngày đó.

C. Vì là cống phẩm của Vua.

D. Do Ngân hàng trung ương quản lý ủy thác.

Thông tin: The awards are usually presented in Stockholm ion December 10, with the King of Sweden officiating an appropriate tribute to Alfred Nobel on the anniversary of his death.

Tạm dịch: Các giải thưởng thường được trao tại Stockholm vào ngày 10 tháng 12, với sự chủ trì của Vua Thụy Điển, là một sự tri ân đối với Alfred Nobel vào ngày kỷ niệm ngày mất của ông.

=> Chọn B

5.  Bài phát biểu này chủ yếu thảo luận về điều gì?

A. Alfred Bernard Nobel.

B. Những đóng góp to lớn cho nhân loại.

C. Hoạt động từ thiện của Thụy Điển.

D. Các giải thưởng Nobel.

=> Chọn D

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. Producers of video games are keen on _________.


2. The people who are most attracted to video games are __________. 


3. __________have different attitude towards playing video games.


4. The addiction to video games can be so powerful that it can __________.

5. Compared with boys of the same age, girls are __________.

Đáp án

1. Producers of video games are keen on _________.


2. The people who are most attracted to video games are __________. 


3. __________have different attitude towards playing video games.


4. The addiction to video games can be so powerful that it can __________.

5. Compared with boys of the same age, girls are __________.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Các nhà sản xuất trò chơi điện tử rất quan tâm đến __________.

A. tìm ra những cách tốt nhất để tiếp tục thu hút mọi người

B. phát triển kỹ thuật máy tính trong việc tạo ra các trò chơi như vậy

C. tìm hiểu về loại thuốc mà mọi người nghiện

D. cách thiết kế

Thông tin: If video games are going to one of the most attractive features of future interactive systems, it is essential for producers to know what types of games to make, how best to present such games on interactive video, and how to ensure that such games maintain their fascination for people.

Tạm dịch: Nếu trò chơi điện tử trở thành một trong những tính năng hấp dẫn nhất của các hệ thống tương tác trong tương lai, thì điều cần thiết là nhà sản xuất phải biết loại trò chơi nào nên tạo ra, cách tốt nhất để trình bày trò chơi đó trên video tương tác và cách đảm bảo rằng các trò chơi đó duy trì mê hoặc người chơi.

=> Chọn đáp án A

2. Những người bị thu hút bởi trò chơi điện tử nhất là __________.

A. phụ nữ thanh niên

B. trẻ em trai từ tám đến mười lăm tuổi

C. các cô gái từ tám đến mười lăm tuổi

D. trợ lý siêu thị

Thông tin: Until recently, the chief market for video games has been boys aged eight to fifteen.

Tạm dịch: Cho đến gần đây, thị trường chính cho trò chơi điện tử là trẻ em trai từ tám đến mười lăm tuổi.

=> Chọn đáp án B

3. __________Có thái độ khác nhau khi chơi trò chơi điện tử.

A. Đàn ông và phụ nữ trưởng thành

B. Bé trai và bé gái từ tám đến mười lăm tuổi

C. Trẻ em gái và trẻ em trai trên tám tuổi

D. Trẻ em gái và trẻ em trai dưới tám tuổi

Thông tin: The fascination for interactive video games is seen in its purest form in this group. Video games appeal to some deep instinct in boys who find it impossible to tear themselves from themGirls of the same age, however, are entirely different, demonstrating far greater freedom from the hold of video games.

Tạm dịch: Niềm đam mê đối với trò chơi điện tử tương tác được nhìn thấy ở rõ nhất trong nhóm này. Trò chơi điện tử thu hút một bản năng sâu thẳm nào đó ở các bé trai, những người không thể dứt ra khỏi chúng… Tuy nhiên, các bé gái cùng tuổi lại hoàn toàn khác, thể hiện sự tự do hơn nhiều so với trò chơi điện tử.

=> Chọn B

4. Nghiện trò chơi điện tử có thể mạnh đến mức có thể __________.

A. tách con trai khỏi con gái

B. làm cho mọi người thư giãn

C. phá hủy bản năng của con người

D. làm cho con người ốm yếu về thể chất.

Thông tin: Schoolwork is ignored, health is damaged and even eating habits are affected.

Tạm dịch: Việc học hành bị bỏ qua, sức khỏe bị tổn hại và ngay cả thói quen ăn uống cũng bị ảnh hưởng.

=> Chọn D

5. So với các bé trai cùng tuổi, bé gái là __________.

A. thông minh hơn con trai

B. nghiện trò chơi điện tử hơn

C. tập trung nhiều hơn vào trò chơi điện tử

D. ít bị ảnh hưởng bởi trò chơi điện tử

Thông tin: Girls of the same age, however, are entirely different, demonstrating far greater freedom from the hold of video games.

Tạm dịch: Tuy nhiên, các bé gái cùng tuổi lại hoàn toàn khác, thể hiện sự tự do hơn nhiều so với trò chơi điện tử.

=> Chọn D

close