Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 5 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide the statement is TRUE or FALSE.

1. The tattoo was of Buddha sitting on top of a lotus flower.

Đúng
Sai

2. The woman is waiting for a flight back to her last destination – India.

Đúng
Sai

3. The woman practises Buddhism and thought the tattoo was OK.

Đúng
Sai

4. This is the first time Sri Lanka has deported someone over a tattoo.

Đúng
Sai

5. A British website said it's OK to pose for photos with a Buddha statue.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with 1 – 2 words.

I’m really (1)

in the culture of other countries. I don’t know why


, but I always think other cultures are more interesting than my (2)

Every time I travel, I learn wonderful, strange,


and interesting things about other cultures. One of the biggest


I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought 


Americans had the same culture as me. When I went to America I

Americans and Brits are very different people. Understanding


the culture of other people is very important. It helps us all to


If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a

place. The world is becoming smaller, so I think this

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide the statement is TRUE or FALSE.

1. The tattoo was of Buddha sitting on top of a lotus flower.

Đúng
Sai

2. The woman is waiting for a flight back to her last destination – India.

Đúng
Sai

3. The woman practises Buddhism and thought the tattoo was OK.

Đúng
Sai

4. This is the first time Sri Lanka has deported someone over a tattoo.

Đúng
Sai

5. A British website said it's OK to pose for photos with a Buddha statue.

Đúng
Sai
Đáp án

1. The tattoo was of Buddha sitting on top of a lotus flower.

Đúng
Sai

2. The woman is waiting for a flight back to her last destination – India.

Đúng
Sai

3. The woman practises Buddhism and thought the tattoo was OK.

Đúng
Sai

4. This is the first time Sri Lanka has deported someone over a tattoo.

Đúng
Sai

5. A British website said it's OK to pose for photos with a Buddha statue.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm từ khóa

Lời giải chi tiết :

1. The tattoo was of Buddha sitting on top of a lotus flower. (Hình xăm là Đức Phật ngồi trên đỉnh hoa sen.)

Thông tin: Sri Lanka will deport a British tourist for having a tattoo on her arm of the Buddha seated on a lotus flower.

Tạm dịch: Sri Lanka sẽ trục xuất một du khách người Anh vì có hình xăm trên cánh tay của Đức Phật ngồi trên hoa sen.

=> TRUE

2. The woman is waiting for a flight back to her last destination – India. (Người phụ nữ đang chờ chuyến bay trở về điểm đến cuối cùng - Ấn Độ.)

Thông tin: She is currently at a centre in the airport waiting for a flight back to the U.K (Cô ấy hiện đang ở trung tâm sân bay để chờ chuyến bay trở về Anh)

=> FALSE

3. The woman practises Buddhism and thought the tattoo was OK. (Người phụ nữ theo đạo Phật và nghĩ rằng hình xăm là OK.)

Thông tin: Coleman said she practiced Buddhism and did not think her tattoo would upset anyone.

Tạm dịch: Coleman cho biết cô theo đạo Phật và không nghĩ rằng hình xăm của mình sẽ khiến ai đó buồn.

=> TRUE

4. This is the first time Sri Lanka has deported someone over a tattoo. (Đây là lần đầu tiên Sri Lanka trục xuất một người có hình xăm.)

Thông tin: This is not the first time that tourists have got in trouble for misunderstanding Sri Lankan culture. Another Briton was deported last year because he spoke disrespectfully when passport officials asked him about a Buddha tattoo on his arm.

Tạm dịch: Đây không phải là lần đầu tiên du khách gặp rắc rối vì hiểu sai văn hóa Sri Lanka. Một người Anh khác đã bị trục xuất vào năm ngoái vì anh ta ăn nói thiếu tôn trọng khi nhân viên hộ chiếu hỏi anh ta về hình xăm Đức Phật trên cánh tay.

=> FALSE

5. A British website said it's OK to pose for photos with a Buddha statue. (Một trang web của Anh cho biết bạn có thể tạo dáng chụp ảnh với tượng Phật.)

Thông tin: A British government website warns people who visit Sri Lanka not to pose for photos in front of statues of the Buddha.

Tạm dịch: Một trang web của chính phủ Anh cảnh báo những người đến thăm Sri Lanka không nên tạo dáng chụp ảnh trước các bức tượng của Đức Phật.

Transcript

Sri Lanka will deport a British tourist for having a tattoo on her arm of the Buddha seated on a lotus flower. Naomi Coleman, 37, was arrested at Sri Lanka's international airport on Monday. She is currently at a centre in the airport waiting for a flight back to the U.K. Airport officials told Ms Coleman that her tattoo was disrespectful to Sri Lankan culture. A police spokesman said she was arrested for "hurting others' religious feelings". Most Sri Lankans are Buddhist and have deep respect for images and statues of Buddha. They would think anyone with a Buddha tattoo is culturally insensitive. Coleman said she practiced Buddhism and did not think her tattoo would upset anyone.

This is not the first time that tourists have got in trouble for misunderstanding Sri Lankan culture. Another Briton was deported last year because he spoke disrespectfully when passport officials asked him about a Buddha tattoo on his arm. According to the BBC, three French tourists got prison sentences for kissing a Buddha statue. Britain's Independent newspaper reports that in 2010, R&B star Akon was told he could not get a visa to visit Sri Lanka because of a video for his song Sexy Chick. The video showed a pool party in front of a statue of Buddha. A British government website warns people who visit Sri Lanka not to pose for photos in front of statues of the Buddha.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with 1 – 2 words.

I’m really (1)

in the culture of other countries. I don’t know why


, but I always think other cultures are more interesting than my (2)

Every time I travel, I learn wonderful, strange,


and interesting things about other cultures. One of the biggest


I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought 


Americans had the same culture as me. When I went to America I

Americans and Brits are very different people. Understanding


the culture of other people is very important. It helps us all to


If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a

place. The world is becoming smaller, so I think this

Đáp án

I’m really (1)

in the culture of other countries. I don’t know why


, but I always think other cultures are more interesting than my (2)

Every time I travel, I learn wonderful, strange,


and interesting things about other cultures. One of the biggest


I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought 


Americans had the same culture as me. When I went to America I

Americans and Brits are very different people. Understanding


the culture of other people is very important. It helps us all to


If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a

place. The world is becoming smaller, so I think this

Lời giải chi tiết :

I’m really interested in the culture of other countries. I don’t know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening.

Dịch

Tôi thực sự quan tâm đến văn hóa của các quốc gia khác. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn nghĩ các nền văn hóa khác thú vị hơn nền văn hóa của riêng tôi. Mỗi lần đi du lịch, tôi lại học được những điều tuyệt vời, mới mẻ, thú vị và hấp dẫn về các nền văn hóa khác. Một trong những điều ngạc nhiên lớn nhất mà tôi có là khi tôi đến Mỹ khi còn nhỏ. Tôi là người Anh nên tôi nghĩ người Mỹ có cùng văn hóa với tôi. Khi tôi đến Mỹ, tôi hiểu người Mỹ và người Anh là những người rất khác nhau. Tìm hiểu văn hóa của người khác là rất quan trọng. Nó giúp tất cả chúng ta hòa thuận. Nếu mọi người thực sự cố gắng tìm hiểu về các nền văn hóa khác, thế giới sẽ là một nơi yên bình hơn. Thế giới đang trở nên nhỏ hơn, vì vậy tôi nghĩ điều này đang xảy ra.

close