Lý thuyết Bài 2: Yêu thương con người GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Lý thuyết Bài 2: Yêu thương con người GDCD 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1. Khái niệm yêu thương con người.

 

 

- Yêu thương con người là quan tâm giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

 

 

2. Biểu hiện yêu thương con người.

 

 

- Biểu hiện của yêu thương con người: quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ, hi sinh vì người khác,...

 

 

- Biểu hiện trái với yêu thương con người: nhỏ nhen, ích kỉ, thờ ơ trước những khó khăn và nỗi đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, ngược đãi người khác,...

 

 

3. Ý nghĩa yêu thương con người.

 

 

- Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta cần giữ gìn và phát huy.

 

- Yêu thương tạo môi trường vui vẻ, hạnh phúc giúp con người có động lực phát triển bản thân.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close