Giải câu hỏi Khám phá 2 trang 32 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 32 SGK GDCD 6 CTST

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 32 SGK GDCD 6 CTST

Câu 1

Em hãy quan sát các hình ảnh dưới dây và cho biết:

Hình ảnh: (trang 32)

- Hành vi nào thể hiện sự tiết kiệm và hành vi nào thể hiện sự lãng phí.

- Hậu quả của những hành vi lãng phí.

Phương pháp giải:

Trực quan

Lời giải chi tiết:

Qua 4 hình ảnh trên em nhận thấy:

- Hình ảnh thể hiện sự tiết kiệm: 1 và 2

- Hình ảnh thể hiện sự lãng phí: 3 và 4 

- Hậu quả của những hành vi lãng phí: tốn kém tiền bạc của gia đình, ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường, lãng phí cho xã hội; lãng phí với thời gian khiến chúng ta làm việc không hiệu quả, công việc ngưng trệ, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Câu 2

Em hãy thảo luận và chia sẻ với các bạn trong lớp về ý nghĩa của câu ca dao sau:

Được mùa chớ phụ ngô khoai

Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng

(Ca dao)

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa câu ca dao sau:

Được mùa chớ phụ ngô khoai

Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng

(Ca dao)

Câu ca dao đã dùng ngôn từ hóm hỉnh để khuyên răn mọi người. Khoai, ngô không giá trị bằng lúa gạo nhưng rất quan trọng, để ăn độn, nhất là trong kỳ giáp hạt tháng ba ngày tám. Dù có được mùa cũng không nên “phụ ngô khoai”. Vì đến “Khi thất bát” là khi mất mùa, nhà nông thu hoạch kém, “Lấy ai bạn cùng” nghĩa là lấy gì để san sẻ, để chia ngọt sẻ bùi cùng mình qua cơn đói kém, thiếu thốn. Câu ca dao trên với cách nói nhẹ nhàng mà thấm thía về một lời khuyên nhà nông, cũng như mọi người phải biết quý trọng ngô khoai, không được coi thường hoặc hoang phí ngô khoai, lương thực. Từ câu ca dao ông cha ta đã đúc kết lại cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc tiết kiệm rất quan trọng trong cuộc sống, tiết kiệm có thể mang lại cho ta nhiều giá trị ý nghĩa.

Câu 3

Em hãy thuyết trình trước lớp về một trong các chủ đề sau:

+ Tiết kiệm thời gian

+ Tiết kiệm tiền bạc

+ Tiết kiệm điện, nước...

Phương pháp giải:

Thuyết trình

Lời giải chi tiết:

Em hãy thuyết trình trước lớp về một trong các chủ đề sau:

+ Tiết kiệm thời gian

+ Tiết kiệm tiền bạc

+ Tiết kiệm điện, nước...

(HS tự liên hệ bản thân)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close