Giải câu hỏi Khám phá 1 trang 44 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát và cho biết các hình ảnh dưới đây nói đến những quyền nào của trẻ em? Hình ảnh: (Trang 44)

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 44 SGK GDCD CTST

Em hãy quan sát và cho biết các hình ảnh dưới đây nói đến những quyền nào của trẻ em?

Hình ảnh: (Trang 44)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Lời giải chi tiết

Hình ảnh trên nói đến những quyền của trẻ em như: 

- Quyền được học tập.

- Quyền được bảo vệ.

- Quyền được vui chơi.

- Quyền được chăm sóc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close